Monday, 7 May 2012


Syaahi se banni zanjeerein
Lafzon se jhakkar kar, baandhe gaye
Dosh in haathon ka hai
Kalam bhi tho inho ne hi uthaaya tha

Hum tehrey khud ke mujrim
Khud ke kaidi hum.

No comments:

Post a Comment